Stacja kontroli pojazdow, Warsztat, Instalacja gazowa, Wulkanizacja, Bemowo, Warszawa, Diagnostyka komputerowa,LPG, Serwis, Mechanika, Elektryka,Autogaz, Auto na gaz, POLGAS!
Stacja Kontroli Pojazdow
Inne
Odwiedziny gości
Dziś:47
Wczoraj:316
W tym tygodniu:648
W tym miesiącu:7,700
W tym roku:7,700
Wszystkich:482,561
Cennik
Wszystkie ceny dotyczące usług Stacji Kontroli Pojazdów zostały określone w poniższym akcie prawnym:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
(Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp.Rodzaj wykonanej usługiCena brutto
Okresowe badania techniczne pojazdów
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63 zł
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20 zł
2.6toksyczności spalin14 zł
2.7poziomu hałasu20 zł
2.8geometrii kół jednej osi36 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi14 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie20 zł
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1motocykl, motorower, ciągnik rolniczy112 zł
3.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.163 zł
3.3przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.89 zł
3.4przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.134 zł
3.5przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.165 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)20 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)20 zł
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94 zł
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)114 zł
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42 zł
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50 zł
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85 zł
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48 zł
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej itd.82 zł
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)35 zł
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze6)21 zł
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób6)48 zł
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)41 zł
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)41 zł
7.6wykonanie numeru nadwozia49 zł
7.7wykonanie numeru silnika

49 zł
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36 zł
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255 zł
Objaśnienia:

1.) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2.) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3.)W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4.)Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5.) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.