Stacja kontroli pojazdow, Warsztat, Instalacja gazowa, Wulkanizacja, Bemowo, Warszawa, Diagnostyka komputerowa,LPG, Serwis, Mechanika, Elektryka,Autogaz, Auto na gaz, POLGAS!
Stacja Kontroli Pojazdow
Inne
Odwiedziny gości
Dziś:374
Wczoraj:466
W tym tygodniu:1,757
W tym miesiącu:10,865
W tym roku:135,707
Wszystkich:610,568
Raport z poligonuSPRAWOZDANIE
z badań strzelaniem do zbiorników z gazem Propan-Butan

Zadanie 11524
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Zielonka, październik 1997
 1. Przedmiot badań
 2. Cel badań
 3. Program badań
 4. Zabezpieczenia materiałowe
 5. Przebieg i wyniki badań
  1. Strzelanie do zbiornika toroidalnego bez wkładu antywybuchowego pociskiem z rdzeniem stalowym.
  2. Strzelanie do zbiornika walcowego bez wkładu antywybuchowego pociskiem z rdzeniem stalowym.
  3. Strzelanie do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym pociskiem przeciwpancerno-zapalającym.
  4. Strzelanie do zbiornika walcowego z wkładem antywybuchowym pociskiem przeciwpancerno-zapalającym.
  5. Strzelanie do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym.
 6. Wnioski z badań

I. Przedmiot badań
     Przedmiotem badań były zbiorniki samochodowe, napełnione gazem Propan-Butan w liczbie 5 szt. Trzy zbiorniki toroidalne typu POL-6.00, przy czym jeden posiadał wkład antywybuchowy i dwa zbiorniki walcowe typu LPG, w tym jeden z wkładem antywybuchowym. Zbiorniki wykonane były przez Zakłady Wyrobów Metalowych STAKO w Słupsku, posiadały atesty i cechy kontroli technicznej wykonawcy. Wkład antywybuchowy stanowiły zwinięte nieregularnie z perforowanej taśmy kulki o średnicy około 15mm wykonane z nieznanego zagranicznego materiału. Badania prowadzono na podstawie zlecenia firmy J.M.W. Auto-Gas nr wch. 2710 z dnia 27.10.1997r. w ramach Zadania nr 11524.
[Spis treści]

II. Cel badań.
     Celem badań zbiorników samochodowych napełnionych gazem Propan-Butan było sprawdzenie i określenie ewentualnych następstw przestrzelenia zbiornika pociskami broni strzeleckiej.
[Spis treści]

III. Program badań.
     Badania przeprowadzono zgodnie z programem, uzgodnionym z Zamawiającym, który przedstawiono w tabeli 1:

Lp Przedmiot badań Rodzaj broni Rodzaj naboju Liczba strzałów Uwagi
1. Zbiornik toroidalny o pojemności wodnej 45l, bez wkładu antywybuchowego, napełniony ciekłym gazem Propan-Butan w ilości 25l 7,62mm kbk AKM 7,62mm nabój wz. 43 z pociskiem zwykłym z rdzeniem stalowym PS 1 -
2. Zbiornik walcowy o pojemności wodnej 55l, bez wkładu antywybuchowego, napełniony ciekłym gazem Propan-Butan w ilości 25l j.w. j.w. 1 -
3. Zbiornik toroidalny o pojemności wodnej 35l, z wkładem antywybuchowym, napełniony ciekłym gazem Propan-Butan w ilości 20l j.w. 7,62mm nabój wz. 43 z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ 1 -
4. Zbiornik toroidalny o pojemności wodnej 35l, z wkładem antywybuchowym, napełniony ciekłym gazem Propan-Butan w ilości 20l j.w. 7,62mm nabój wz. 43 z pociskiem PS + 7,62mm nabój wz.43 z pociskiem smugowym T45 2 Pociskiem smugowym T45 strzelać po przestrzeleniu zbiornika pociskiem PS
5. Zbiornik walcowy o pojemności wodnej 55l, z wkładem antywybuchowym, napełniony ciekłym gazem Propan-Butan w ilości 25l j.w. 7,62mm nabój wz. 43 z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ 1 -

[Spis treści]

IV. Zabezpieczenia materiałowe.
     Zabezpieczenia materiałowe i techniczne badań przedstawiono w tabeli 2:

Lp Wyszczególnienie Ilość Zabezpieczający Uwagi
1. Zbirnik toroidalny typu POL-6.00 2 sztuki Auto - Gaz W tym jeden z wkładem antyeksplozyjnym
2. Zbiornik walcowy typu LPG j.w. j.w. j.w.
3. 7,62mm kbk AKM 1 komplet WITU -
4. 7,62mm naboje wz. 43 20 sztuk j.w. - 10 naboi z pociskiem PS (z rdzeniem stalowym)
- 5 naboi z pociskiem BZ (przeciwpancerno-zapalającym)
- 5 naboi z pociskiem smugowym
5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (wóz strażacki) 1 komplet j.w. -
6. Zabezpieczenie medyczne (sanitarka) 1 komplet j.w. -

[Spis treści]

V. Przebieg i wyniki badań
     Badania przeprowadzono na terenie poligonu WITU. Do zbiorników strzelano z 7,62mm kbk AKM. Odległość strzelania do zbiorników wynosiła 50m. Prędkość pocisków wystrzeliwanych z karabinka w chwili uderzenia wynosiła około 660 m/sek. Przebieg prędkości pocisków typu PS wystrzeliwanych z karabinka używanego w badaniach na torze lotu do 50m przedstawiono w Załączniku 1. Po przystrzelaniu karabinka mocowanego na podstawie kołowej w celu dokładnego trafienia w żądany punkt zbiornika prowadzono strzelanie do zbiorników przy pomocy zdalnego odpalania z ukrycia.
[Spis treści]

1. Strzelanie do zbiornika toroidalnego bez wkładu antywybuchowego pociskiem z rdzeniem stalowym.
     Zbiornik wypełniony był 25l gazu, widok zbiornika przed strzałem przedstawiono na Fot. 1 - ujęcie z dalszej odległości i na Fot. 2 - ujęcie z bliższej odległości.
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 1 Zbiornik toroidalny - widok zbiornika przed strzałem, ujęcie z dalszej odległości. Fot. 2 Zbiornik toroidalny - widok zbiornika przed strzałem, ujęcie z bliższej odległości.
     Do zbiornika strzelano pociskiem z rdzeniem stalowym typu PS o masie 7,9g. Bezpośrednio po strzale nastąpiło przebicie ścianki i wyciek gazu, zbiornik nie eksplodował (Fot. 3). Przednia ściana zbiornika została przestrzelona (Fot. 4) natomiast przez drugą - przeciwległą ściankę pocisk nie przeszedł. Na przeciwległej ściance uwidoczniła się miejscowa wypukłość od uderzenia rdzenia pocisku (Fot. 5).
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 3 Widok zbiornika ze stanowiska strzeleckiego, bezpośrednio po strzale Fot. 4 Wlot pocisku w przedniej ściance zbiornika
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 5 Widok przeciwległej ścianki zbiornika, a - miejscowa wypukłość od uderzenia rdzenia pocisku
[Spis treści]

2. Strzelanie do zbiornika walcowego typu LPG bez wkładu antywybuchowego pociskiem z rdzeniem stalowym.
     Zbiornik wypełniony był 55l gazu, widok zbiornika przed strzałem przedstawiono na Fot. 6. Strzelanie prowadzono pociskiem z rdzeniem stalowym typu PS o masie 7,9g. Podobnie jak w przypadku zbiornika toroidalnego bezpośrednio po strzale nastąpił wyciek gazu, zbiornik nie eksplodował. Przednia ścianka zbiornika została przestrzelona (Fot. 7), natomiast przez przeciwległą ściankę zbiornika pocisk nie przeszedł. Na przeciwległej ściance zbiornika uwidoczniła się miejscowa wypukłość od uderzenia rdzenia pocisku (Fot. 8).
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 6 Widok zbiornika walcowego przed strzałem Fot. 7 Wlot pocisku w przedniej ściance zbiornika
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 8 Miejscowa wypukłość na przeciwległej ściance zbiornika od uderzenia rdzenia pocisku
[Spis treści]

3. Strzelanie do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym pociskiem przeciwpancerno-zapalającym.
     Strzelanie prowadzono nabojem z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym typu BZ o masie 7,6g. Widok zbiornika przed strzałem przedstawiono na Fot. 9, szczegół a przedstawia jeden element (kulkę) wkładu antywybuchowego. Bezpośrednio po strzale nastąpił wyciek gazu wraz z intensywnym jasnym obłokiem przypominającym dym (Fot. 10). Zbiornik po strzale nie eksplodował. Stwierdzono, że zbiornik został przestrzelony na wylot, w przedniej (Fot. 11) i w tylnej ściance zbiornika (Fot. 12) były otwory wykonane przez pocisk.
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 9 Widok zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym przed strzałem, a - element wkładu antywybuchowego, którym wypełniony był zbiornik Fot. 10 Widok zbiornika bezpośrednio po strzale pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 11 Widok wlotu pocisku BZ w przedniej ściance zbiornika Fot. 12 Widok wylotu pocisku BZ na przeciwległej ściance zbiornika
[Spis treści]

4. Strzelanie do zbiornika walcowego z wkładem antywybuchowym pociskiem przeciwpancerno-zapalającym
     Do zbiornika walcowego strzelano nabojem z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym typu BZ o masie 7,6g. Widok zbiornika przed strzałem przedstawiono na Fot. 13. Podobnie jak po strzale do zbiornika toroidalnego bezpośrednio po strzale nastąpił wyciek gazu wraz z jasnym obłokiem przypominającym dym o nieco mniejszej intensywności. Zbiornik po strzale nie eksplodował. Stwierdzono, że przednia ścianka zbiornika została przestrzelona (Fot. 14), natomiast przeciwległej ścianki zbiornika pocisk nie przebił. Na ściance przeciwległej stwierdzono cztery miejscowe wypukłości (Fot. 15) powstałe prawdopodobnie od uderzenia elementów rozcalonego rdzenia pocisku.
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 13 Widok zbiornika walcowego z wkładem antywybuchowym przed strzałem Fot. 14 Widok zbiornika walcowego z wkładem antywybuchowym bezpośrednio po strzale pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 15 Widok przeciwległej do wlotu pocisku ścianki zbiornika, po strzale do zbiornika walcowego z wkładką antywybuchową pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ. Na przeciwległej ściance zbiornika widoczne cztery miejscowe wypukłości.
[Spis treści]

5. Strzelanie do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym.
     Przeprowadzono dodatkowo próbę strzelania do zbiornika dwoma nabojami: pierwszy strzał pociskiem z rdzeniem stalowym typu PS i bezpośrednio po nim drugi strzał pociskiem smugowym typu T-46 o masie 7,5g. Próbę wykonano w celu sprawdzenia możliwości zapalenia wyciekającego gazu ze zbiornika nabojem smugowym. Podczas próby nie zapalono wyciekającego gazu po przestrzeleniu zbiornika pociskiem PS, ponadto stwierdzono, że pocisk smugowy nie przebił przedniej ścianki zbiornika. Wyniki strzelań przedstawiono na Fot. 16.
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Fot. 16 Widok zbiornika po strzale pociskiem PS, a - miejsce uderzenia pocisku smugowego T-46
[Spis treści]

VI. Wnioski z badań
     Badania strzelaniem z 7,62mm karabinka AKM do zbiorników samochodowych napełnionych ciekłym gazem Propan-Butan wykazały, że:
 1. Podczas strzału do zbiorników: toroidalnego i walcowego bez wkładów antywybuchowych pociskiem zwykłym (z rdzeniem stalowym typu PS) nastąpiło przestrzelenie przedniej ścianki poszczególnych zbiorników i wyciek gazu. Tylne, przeciwległe do wlotu pocisku ścianki zbiorników nie zostały przebite.
 2. Podczas strzału pociskiem przeciwpancerno-zapalającym BZ do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym nastąpiło przestrzelenie przedniej i tylnej ścianki zbiornika. Bezpośrednio po strzale nastąpił wyciek gazu wraz z intensywnym jasnym obłokiem przypominającym dym. Zbiornik po strzale nie eksplodował.
 3. W wyniku strzału pociskiem przeciwpancerno-zapalającym do zbiornika walcowego z wkładem antywybuchowym została przebita przez pocisk czołowa ścianka zbiornika, natomiast przez przeciwległą ściankę pocisk się nie przebił. Po strzale nastąpił wyciek gazu, natomiast zbiornik nie eksplodował.
 4. W wyniku oddania dwóch strzałów do zbiornika toroidalnego z wkładem antywybuchowym pociskiem zwykłym (z rdzeniem stalowym typu PS) i bezpośrednio po nim pociskiem smugowym typu T-46 nastąpiło przebicie przedniej ścianki zbiornika przez pocisk PS natomiast pocisk T-46 nie przebił ścianki czołowej zbiornika. Po strzałach nastąpił wyciek gazu. Zbiornik nie eksplodował, wyciekający gaz nie został zapalony.
[Spis treści]

Podpisy