Stacja kontroli pojazdow, Warsztat, Instalacja gazowa, Wulkanizacja, Bemowo, Warszawa, Diagnostyka komputerowa,LPG, Serwis, Mechanika, Elektryka,Autogaz, Auto na gaz, POLGAS!
Stacja Kontroli Pojazdow
Inne
Odwiedziny gości
Dziś:385
Wczoraj:466
W tym tygodniu:1,768
W tym miesiącu:10,876
W tym roku:135,718
Wszystkich:610,579
Co każdy użytkownik instalacji LPG wiedzieć powinien

 • Kiedy stosować LPG?
  Kupując samochód stajemy coraz częściej przed problemem wyboru paliwa. Z uwagi na koszty eksploatacji wybór ten ma podstawowe znaczenie. Trudno jest przeprowadzić dokładną analizę ekonomiczną paliw, gdyż trzeba przy tym uwzględnić znaczną liczbę komponentów, które składają się na ogólne koszty eksploatacji. Niemniej jednak LPG można stosować zawsze wtedy, gdy liczy się oszczędność - LPG jest kilkukrotnie tańsze niż tradycyjne paliwa.
  [lista zagadnień]

 • Instalacja systemu - główne właściwości
  Instalowanie w samochodzie układu paliwowego LPG podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 01.02.1993 r. (Dz. U. 21/93) z późniejszymi zmianami. Przepisy te wymieniają w załączniku nr 3 elementy tego układu oraz określają postępowanie przy instalowaniu części składowych. Nadzór nad użytkowaniem i rejestracją pojazdów sprawują Wydziały Komunikacji Urzędów Wojewódzkich, za pośrednictwem wytypowanych stacji diagnostycznych oraz Kolejowy Inspektorat Dozoru Technicznego, które przeprowadzają badania i atestowanie zbiorników. Przestawienie samochodu napędzanego benzyną na LPG nie wymaga zmian silnika, lecz jedynie specjalnego wyposażenia dodatkowego. Ciekły LPG przepływa ze zbiornika do reduktora parownika przez wysokoprężny przewód. Przepływ ten jest regulowany przez zawór elektromagnetyczny, który jest zamknięty (kiedy silnik nie pracuje) lub napędzany jest benzyną. W reduktorze parownika LPG przemienia się ze stanu ciekłego w gazowy. Potrzebna do gazyfikacji energia pochodzi z gorącej wody z systemu chłodzenia silnika. Odparowany LPG jest dosyłany przez przewód łączący do mieszalnika, gdzie następuje proporcjonalne wymieszanie z powietrzem zassanym przez silnik.
  [lista zagadnień]

 • Urządzenia wielozaworowe
  Jest to część składowa systemu LPG, instalowana do zbiornika, która włącza urządzenia do napełniania i pobierania paliwa, a także wskaźnik jego poziomu. Urządzenia te produkowane są w różnych wersjach i odpowiadają zróżnicowanym wymiarom pojemników na rynku.
  [lista zagadnień]

 • Przewód wysokoprężny
  Normalnie jest on wykonany z wyżarzonej miedzi, wytrzymuje maksymalne ciśnienie robocze w wysokości 45 barów, a w razie potrzeby można go wyginać odpowiednimi narzędziami. Przewód ten łączy zbiornik paliwowy z zaworem elektromagnetycznym, a zawór z reduktorem. Przed połączeniem przewodu, przy zastosowaniu właściwych złączy należy sprawdzić, czy rury są właściwie ustawione, aby nie było naprężeń przy złączeniach. Przewód od zbiornika do zaworu elektromagnetycznego winien być przytwierdzony do spodu samochodu, z dala od rury wydechowej i usztywniających żeber. Zaciski mocujące (dołączone do samogwintujących wkrętów) winny być rozmieszczone co 70 centymetrów. Wszystkie połączenia narażone na wibracje muszą być wykonane z wężownicy albo elastycznych węży.
  Przewody nie mogą:
  • Ocierać się o elementy pojazdu,
  • Przebiegać w odległości mniejszej niż 0,1 m. od układu wydechowego;

  [lista zagadnień]

 • Zawór elektromagnetyczny LPG
  Jest to urządzenie elektromagnetyczne, które zatrzymuje przepływ benzyny, kiedy pojazd jest zasilany paliwem LPG. Jest on dopasowany do przewodu benzynowego pomiędzy pompą paliwową a gaźnikiem.
  [lista zagadnień]

 • Reduktor - parownik
  Reduktor - parownik przekształca ciekłe paliwo LPG w stan gazowy. W rzeczywistości jest to pojemnik, podzielony na komory specjalną membraną. Redukcja ciśnienia, która ma miejsce w komorze pierwszego stopnia, pociąga za sobą znaczny spadek temperatury. Ciepło, potrzebne do odparowania LPG dostarczane jest przez gorącą wodę z systemu chłodzenia silnika, która krąży w reduktorze -odparowywaczu.
  [lista zagadnień]

 • Mikser
  Mikser jest częścią systemu LPG, którego zadaniem jest utrzymanie właściwych proporcji między paliwem a indukowanym powietrzem, zasilającym silnik. Jest on połączony z reduktorem przewodem gazowym i posiada urządzenie regulujące dopływ gazu. Tworzy on rzeczywisty gaźnik, którego konstrukcja i właściwe umiejscowienie w systemie LPG jest bardzo ważne. Miksery są przedmiotem ciągłego doskonalenia celem dostosowania ich do wymogów nowych silników i gaźników dostępnych na rynku. W praktyce oznacza to, że każdy mikser trzeba stosować do odrębnego typu samochodu lub wersji gaźnika.
  [lista zagadnień]